Pravila i uslovi korišćenja

Shop.sinagoga.co.rs je Sinagogin online servis za naručivanje i dostavu robe  i u vlasništvu je domaće kompanije „SINAGOGA D.O.O.“ (u daljem delu teksta Sinagoga doo) čije se sedište nalazi na adresi Staparski put bb, 25000 Sombor Srbija.

Web portal servisa se nalazi na internet adresi http://shop.sinagoga.co.rs

Pravila i uslovi korišćenja definišu postupke čijim prihvatanjem nedvosmisleno potvrđujete da ste saglasni sa eventualnim ograničenjima koje ovaj servis nosi sa sobom.

Detaljnije objašnjenje tehničkog funkcionisanja shop.sinagoga servisa se nalazi  u pisanom uputstvu.

ZABRANJENA PRODAJA CIGARETA I DRUGIH DUVANSKIH PROIZVODA I ALKOHOLA MALOLETNIM LICIMA.

ZABRANJENA PRODAJA CIGARETA I ALKOHOLA ONLINE PORUDZBINAMA.


Trgovac pre zaključenja ugovora na daljinu/izvan poslovnih prostorija na jasan i razumljiv način obaveštava potrošača:

- o pravu na odustanak od ugovora- uslovima, vremenskom roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji usluga, odnosno od dana kada dospe u državinu potrošača i postupku za ostvarivanje tog prava, tako što će korisnik usluga- potrošač kroz posebnu klasifikacionu grupu USLOVI KORIŠĆENjA ( koja se nalazi u desnom uglu odmah ispod poslovnog imena) i klikom na nju videti obrazac izjave o odustanku od ugovora kupovine koju elektronski popunjava kupac i koju takođe dobija uz kupljeni proizvod. (obrazac izjave o odustanku od ugovora- kupovine je sastavni deo zapisnika kao prilog zapisniku). Ispod obrasca se nalazi upozorenje odnosno napomena da potrošač ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Zatim potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Roba se vraća o trošku kupca, slanjem robe poštom na adresu “SINAGOGA“Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo Sombor, Staparski put bb, Proizvodi koji se vraćaju moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži i mora biti priložen originalan račun. Povraćaj uplata koje je trgovac primio od potrošača izvršiće se u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak, s tim da trgovac može odložiti povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti šta nastupa prvo. Ovu izjavu dostaviti putem elektronske pošte a o prijemu iste korisnik usluge – potrošač će biti obavešteni takođe putem elektronske pošte. Sve dodatne informacije dobijaju se pozivom Call centra 025/51 500 505 (radno vreme radnim danima od 08,00 – 15,00 časova a subotom od 07,30- 14,00 časova)

 

USLOVI KUPOVINE

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronskim putem naruči bar jedan proizvod, a prethodno je  registrujući se, prihvatilo sve predviđene uslove korišćenja.

Kupac putem shop.sinagoga servisa naručuje artikle, koji mu se isporučuju na željenu adresu, za naseljena mesta za koji postoji organizovana dostava. Kupac je dužan da naručene proizvode preuzme i plati  na mestu isporuke.

Kupac može sam da preuzme naručenu porudžbinu u prodavnici br. 5 na Staparskom putu bb Sombor, ako tako odluči.

Asortiman i cene artikala u shop.sinagoga servisu baziraju se na cenama prodavnice br.5 na adresi Staparski put bb, Sombor.

Nakon završetka narudžbine na Web portalu kupac na svoju e-mail adresu dobija spisak naručenih artikala sa prikazanim količinama,cenom.

Nakon što poruči proizvode preko web portala kupac na svoju e-mail adresu dobija porudžbenicu na kojoj će stajati  cena. Cena prikazuje cenu artikala na dan porudžbine. Kupac ima pravo da ako mu ne odgovara cena određenog proizvoda, isti vrati dostavljaču, a taj proizvod mu neće biti naplaćen.

Sve cene na http://shop.sinagoga.co.rs prikazane su u nacionalnoj valuti (RSD) sa obračunatim PDV-om. 

U slučaju da prilikom isporuke kupcu ne odgovara cena sa računa za pojedine artikle, iste može na licu mesta vratiti dostavljaču-inkasantu, koji će mu za taj iznos umanjiti vrednost računa i popuniti reklamacioni zapisnik.

Sinagoga doo ne garantuje da će svaki poručeni artikal biti isporučen.

U slučaju da kupac nije zadovoljan proizvodima koji su mu isporučeni kupac nije dužan da plati poručenu, neodgovarajuću robu, prilikom čega se pravi reklamacioni zapisnik.

Reklamacioni zapisnik!

Sinagoga d.o.o. ima diskreciono pravo da korisniku servisa, uz pismeno obaveštenje o tome, trajno ukine pristup shop.sinagoga servisu, i to u slučajevima kada korisnik: NAMERNO zloupotrebljava servis, ne poštuje pravila i uslove kupovine, vređa i omalovažava zaposlene i dr.

Svi kupci koji prvi put obavljaju kupovinu biće pozvani telefonskim putem, kako bi se proverila ispravnost narudžbine.

Prikazana fotografija artikla može odstupiti od stvarnog izgleda artikla i molimo Vas da to imate u vidu.

Pojedine fotografije artikala predstavalju predlog za aranžiranje i nisu sastavni deo artikla.

 

REGISTRACIJA i SIGURNOST PODATAKA

Ukoliko do sada niste naručivali i kupovali u shop.sinagoga.co.rs servisu neophodno je da kreirate Vaš korisnički nalog prijavom na stranici registracija.

Vaša e-mail adresa i lozinka koju unosite prilikom registracije dovoljni su za predstojeće kretanje po Web portalu i dodavanje artikala u korpu.

E-mail adresa koju ste uneli, ujedno predstavlja i Vaše korisničko ime.

Obavezni podaci prilikom same registracije još su i kontakt telefon, kao i obavezan unos naselja u kome želite da Vam dostavimo naručene artikle.

Izmene i dopune korisničkog naloga možete raditi u opciji Moj nalog gde ćete imati i mogućnost popunjavanja svih ostalih podataka koji nisu neophodni za samo korišćenje shop.sinagoga servisa, ali mogu biti od velike koristi za kvalitetnije pružanje usluge prema Vama.

Kao korisnik shop.sinagoga servisa odgovorni ste za tačnost unešenih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakvih promena podataka koje ste uneli prilikom registracije, dužni ste da odmah ažurirate Vaš korisnički nalog i na taj način obavestite korisnički servis shop.sinagoga o nastalim promenama.

Prilikom registracije na shop.sinagoga servisu obavezan korak  je kreiranje lozinke koju po mogućstvu trebate zadržati samo za sebe i koju na svoju odgovornost delite sa drugim osobama. Nakon registracije  prosledićemo Vam aktivacioni link na Vašu e-mail adresu na koji morate kliknuti u roku od 48 časova da bi Vaš nalog postao aktivan.

Registracijom, prihvatate odgovornost za komunikaciju sa Vaše adrese bilo da su u pitanju narudžbine, promena podataka ili odjava sa liste registrovanih.

IZJAVA O ZAŠTITI, PRIKUPLJANJU I KORIŠĆENJU LIČNIH PODATAKA

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) ovim putem dajete svoj pristanak da se Vaši lični podaci koji obuhvataju: ime, prezime, pol, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, (u daljem tekstu: Podaci), koriste u svrhu e-kupovine.

Sinagoga doo  se obavezuje da će čuvati i štititi privatnost svih registrovanih korisnika i njihovih podataka na http://shop.sinagoga.co.rs i da ih neće koristiti u druge svrhe koje nisu predmet naručivanja ili staviti na uvid trećim licima.

U skladu sa poslovnom politikom prikupljaju se samo nužni, osnovni podaci o kupcima/korisnicima. Na zahtev kupca, obavezni smo da mu pružimo informaciju o načinu korišćenja njegovih podataka.

Svi  podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo ovlašćenim licima zaposlenima u Sinagogi doo, kojima su ti podaci neophodni  za obavljanje poslova i kvaliteno pružanje usluge. Zaposleni kompanije Sinagoga doo, a posebno zaposleni u okviru shop.sinagoga servisa,  krivično su odgovorni za nepoštovanje načela zaštite privatnosti.

Ukoliko dođe do promene našeg stava o privatnosti, promene će biti objavljene u ovom odeljku na Web portalu shop.sinagoga servisa.

Sve promene stupaju na snagu odmah po njihovom objavljivanju.

Korišćenjem Web portala shop.sinagoga servisa, po objavljivanju promena o stavu privatnosti, Vi se slažete sa svim promenama i prihvatate ih u celosti.

Korišćenjem portala http://shop.sinagoga.co.rs Vi izražavate svoju saglasnost sa stavovima o privatnosti izraženim i objavljenim na portalu.

NARUČIVANJE ROBE

Naručivanje robe možete vršiti 24 časa na dan, sedam dana u nedelji. Obavezna je samo Prijava na Web portal, posle koje krećete u naručivanje.

Kao kupac, prilikom prijave u sistem, stičete mogućnost dodavanja željenih artikala u „Korpu“. Artikle možete da birate koristeći „Navigacioni meni“ na kojem su artikli klasifikovani u kategorije i podkategorije po vrsti artikla.

Artikle takođe možete pretražiti po bilo kojem delu iz naziva artikla u polju „Pretraži“.

Klikom na dugme „Dodaj u korpu“ odabrani artikal dodajete u Vašu korpu i na taj način ste izvršili dodavanje jedne jedinične mere naručenog artikla (komad, kg, l...).

Količinu naručenih artikala možete menjati direktnim unosom u polje za količinu ili pomoću dugmića za gore ili dole.

Količine manje od jedinične mere se poručuju tako što ćete u polje za količinu uneti željenu količinu (Na primer: ukoliko želite da naručite 500g krompira, potrebno je da u polje za količinu unesete 0.5).

Kod artikala na merenje i artikala u rinfuzi može se desiti da isporučena težina odstupa od prvobitno poručene (+/- kg, +/-g).

Napomena: Molimo da imate u vidu da se ovakva odstupanja dešavaju i da se ne mogu smatrati prigovorom.

Narudžbina ulazi u sistem za dalju obradu tek posle Potvrde podataka za isporuku.

Napomena: Imate mogućnost menjanja adresa za isporuku, a svaku novu adresu možete dodati/ažurirati prilikom popunjavanja podataka za isporuku ili ažuriranjem Vašeg korisničkog naloga.

Ukoliko imate hitno i neodložno otkazivanje kompletne narudžbenice, molimo Vas da je uputite na email: shop@sinagoga.co.rs ili pozovete naš Call centar, 025/51-505-05

 

PRIPREMA I ISPORUKA ROBE (TERMINI)

Pre transporta, u fazi pripreme za isporuku, naručena roba će biti složena na najbolji mogući način. Ovde posebno vodimo računa o vrsti robe, kako uobičajenom manipulacijom iste ne bi došlo do oštećenja.

Mogućnost oštećenja robe u transportu nije isključena. Prilikom povrata neispravne i/ili oštećene robe, dostavljač-inkasant shop.sinagoga servisa je dužan da odmah, ukoliko je to moguće, na mestu predaje naručene robe, umanji iznos računa za cenu oštećenog artikla. Prilikom čega se popunjava reklamacioni zapisnik.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja naručene robe proveri eventualna oštećenja, odmah ih prijavi dostavljaču-inkasantu shop.sinagoga servisa i odbije da preuzme oštećenu robu na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja.

*Provera ispravnosti narudžbine prilikom prijema zavisi od ocene kupca, a naknadne reklamacije se uvažavaju u skladu sa Zakonom.

O riziku koji može nastati prilikom isporuke robe, više se možete informisati u stavci POVRAT/REKLAMACIJA ROBE.

 

 

TERMINI ISPORUKE

Naručenu robu isporučujemo sopstvenim vozilima, sedam dana u nedelji, osim državnih praznika. Isporuka radnim danima je do 21:00h, a subotom i nedeljom do 14:00h.

Robu naručenu nedeljom popodne , dostavićemo u ponedeljak.

U polje napomena možete uneti željeno vreme za isporuku koje je okvirno. Dostavljač će Vas kontaktirati pre isporuke robe. Ukoliko nismo u mogućnosti da u željenom terminu dostavimo robu, ponudićemo Vam prvi slobodan termin za isporuku. Broj isporuka u jednom danu je ograničen. U skladu sa tim može doći do odstupanja u odnosu na predviđeni termin isporuke o kome ćete biti blagovremeno obavešteni. 

Ukoliko želite sami da dođete po robu označite polje da želite samostalno da preuzmete robu, takođe potrebno je da navedete okvirno vreme u polje napomena kada ćete đoći da preuzmete robu. Preuzimanje robe je isključivo u prodavnici broj 5 na Staparskom putu bb. Porudžbine se primaju svakog radnom dana do 20:00h, kao i subotom i nedeljom do 13:00h

*Napomena: Ukoliko se odlučite da "ažurirate" (dodate, obrišete neki artikal) narudžbenicu dok je u statustu "Novo", možete nas kontaktirati na mail shop@sinagoga.co.rs ili pozovite naš Call centar na broj 025/51-500-507, 025/51-500-505

Molimo Vas da to imate u vidu, jer naknadne prigovore nećemo smatrati kao opravdane.

 

        7.  NAČINI PLAĆANJA

U zavisnosti na da li ste se odlučili da Vam robu isporučimo na kućnu adresu ili da je sami preuzmete u prodavnici broj 5 na Staparskom putu bb.

Kupci koji su se odlučili da im isporučimo robu , obavezuju se da će robu naručenu na portalu http://shop.sinagoga.co.rs platiti dostavljaču-inkasantu Sinagoge prilikom isporuke robe u gotovom novcu ili čekovima građana.

Za kupce koji žele da preuzmu robu u prodavnici br. 5 plaćanje je omogućeno pored gotovine, čekovima građana i platnim karticama.

 

      8.  PRIGOVORI/ REKLAMACIJE/ POVRAT

Na robu, kupljenu u shop.sinagoga servisu, kupac može uputiti prigovor.

Kupac je dužan da uputi prigovor na jedan od načina:

slanjem e-maila na shop@sinagoga.co.rs sa istog e-maila, sa kog je izvršena narudžbina

pozivom na Call Centar kompanije Sinagoga na broj 025/51-500-505 radnim danima od 8:00 do 15:00 i  subotom od 7:30 do 14:00

pri čemu ovlašćeno lice sačinjava Zapisnik o prigovoru potrošača u dva istovetna primerka i jedan primerak zapisnika uruči ptrošaču uz dostavu dokaza o kupovini.

da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da obezbedi bilo kakav dokaz o kupovini: fiskalni račun.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski odgovori na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li da prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može da bude duži od 15 dana.

Kupac je u obavezi da sačuva i dostavi račun i eventualno ambalažu.

Potrošač nem pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako nema dokaza ( fiskalni račun)

Zaposleni u shop.sinagoga servisu su obučeni za rešavanje prigovora i postupaju po utvrđenim Pravilima i Uputstvima donetim od strane privrednog subjekta.

Bitna pretpostavka i uslov za rešavanje prigovora jeste potpuna razmena informacija sa kupcem i postojanje ispostavljenog računa i originalne ambalaže robe koja podleže reklamaciji.

 

Preliminarno, opravdanim prigovorom mogu se smatrati:

Prigovori na isporuku robe koja nije naručena, ili je isporučena u  bitno različitoj količini od naručene.

Isporučena je roba koja ima oštećenja koja su nastala u transportu.

Roba sa isteklim rokom trajanja i sl.

Ostali prigovori moraju biti posebno razmotreni. Svaki prigovor mora biti obrazložen od strane prodavca.

Reklamacije će biti prihvatljive samo u okviru zakona i propisa Republike Srbije.

Pri isporuci robe kupac je dužan da:

- proveri ispravnost narudžbine

- uporedi primljenu robu sa računom

- ukoliko nešto nedostaje da odmah napomene dostavljaču-inkasantu jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Ukoliko prigovor bude rešen u korist kupca, a za slučaju nemogućnosti isporuke druge, zamenske robe, Sinagoga  će nadoknaditi kupcu njegove troškove povratom novca, u vrednosti robe za koju je prigovor usvojen.

Prilikom povrata neispravne i/ili oštećene robe dostavljač-inkasant će odmah, ukoliko je to bude moguće, na mestu isporuke umanjiti iznos računa za cenu vraćenog artikla.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju rešanje reklamacije obavesti potrošača i nade rok u kom će je rešiti kao i da dobije njegovu saglasnost što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom za drugi proizvod ili da traži povraćaj novca.

Potrošač nema pravo na na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičkohemijska oštećenja pri upotrebi ili nepravilno održavanje robe.

Prispele reklamacije unose se u knjigu evidencije reklamacija kupca.

Ne mora se sastavljati zapisnik o usmenom zehtevu-prigovoru potrošača o kojem se odlučuje ODMAH i udovoljava se potrošaču, već se takvi prigovori samo evidentiraju o primljenim prigovorima potrošača.

Osoba ovlašćena za prijem reklamacija je dužna da primi reklamaciju i istu odmah prosledi osobi odgovornoj za rešavanje reklamacija koja odlučuje o reklamaciji radi daljeg vođenja postupka.

Pružalac usluga je dužan da obavesti kupca da je primio reklamaciju tako što će izdati potvrdu o prijemu reklamacije. Pružalac usluga će najkasnije u roku od 8 dana izjasniti se da li je reklamacija osnovana ili nije. U koliko reklamacija nije osnovana, potrošač se obaveštava o mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.

Osoba odgovorna za rešavanje reklamacija o reklamaciji odlučuje odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije.

O odluci o reklamaciji ovlašćeno lice obaveštava potrošača pisanim putem, slanjem obaveštenja preporučenom poštom ili elektronskim putem.

Ovlašćeno lice za odlučivanje o reklamaciji nakon sprovedenog postupka, obaveštava potrošača o ishodu odlučivanja po reklamaciji i obaveštava kako pismeno tako i usmeno telefonom.

Osoba odgovorna  za reklamaciju, može doneti odluku:

  1. da se nedostatak na proizvodu otkloni uz saglasnost kupca
  2. da se kupljeni proizvod zameni novim ili sličnim
  3. da se vrati plaćen iznos kupcu prema fiskalnom isečku

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.

 

       9.  IZMENE

 

Sinagoga doo može u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez prethodne najave, ažurirati ili izmeniti podatke objavljene na Web portalu http://shop.sinagoga.co.rs.

Sinagoga doo zadržava pravo na izmenu navedenih uslova i pravila i obavezuje se da će o svim promenama obavestiti registrovane korisnike putem e-mail adrese koju su naveli prilikom registracije.

Ukoliko se registrovani korisnik ne saglasi sa navedenim i ponuđenim izmenama o uslovima i pravilima korišćenja i ne želi ih prihvatiti, u obavezi je da kontaktira prodavca na jedan od sledećih načina:

pozivom na Call Centar 025/51-500-505  radnim danima od 8:00 do 15:00 i subotom od 7:30 do 14:00

slanjem poruke na e-mail adresu: shop@sinagoga.co.rs

Tokom trajanja ovog postupka, korisnik ne može koristiti usluge shop.sinagoga servisa.

 

      10.  CENE

Sve cene na http://shop.sinagogi.co.rs prikazane su u nacionalnoj valuti (RSD) sa obračunatim PDV-om.

Cene u shop.sinagoga servisu su višeznačne u skladu sa Zakonom o trgovini.

Cena iskazana na Maloprodajnom računu na dan isporuke obavezuje i prodavca i kupca. Odstupanje u ceni može biti rezultat objavljivanja akata nadležnih državnih organa.

Promena cene u opravdanim slučajevima može biti razlog za prigovor potrošača i potrošač može odustati od preuzimanja određenog artikla ili grupe artikala.

Za taj iznos račun može biti umanjen, a roba vraćena.

Ukoliko niste zadovoljni kvalitetom naručenog artikla, možete ga u skladu sa svim navedenim uslovima vratiti. Artikal možete vratiti a mi ćemo Vam izvršiti povrat sredstava.

Cene za robu koja se meri i koja se naplaćuje prema težini a ne komadu, mogu da odstupe i do  10% zbog nemogućnosti da se tačno izmeri određena količina. (npr: Cena prikazana za određeni sir može biti za 250g, a dostavićemo Vam odabrani sir koji može odstupati po težini zbog originalnog pakovanja proizvođača).

Odstupanja težine su minimalna, što znači da možete dobiti nekoliko grama više ili manje, a cena će biti obračunata po tačnoj težini koja Vam je dostavljena.

*Ukoliko se u Vašoj narudžbenici nalaze artikli koji su trenutno na akciji, postoji mogućnost odstupanja u ceni akcijskog artikla ukoliko je termin dostave nakon datuma završetka akcije!

**Ne odgovaramo za eventualne greške prilikom prikaza maloprodajnih i referentnih cena na Web portalu.

     11. KOMUNIKACIJA SA KORISNICIMA

 

Vaš broj telefona (fiksni/mobilni) ili e-mail adresa koju navedete prilikom registracije može biti upotrebljena u svrhe potvrđivanja narudžbenice kao i termina isporuke naručene robe.

Sinagoga doo  zadržava pravo da sve svoje registrovane korisnike na http:/shop.sinagoga.co.rs, koji su prilikom registracije dali saglasnost, povremeno putem mail-a ili slanjem sms-a, obavestiti o novim uslugama ili artiklima koje nudi pod posebnim i drugačijim uslovima od uobičajenih.

Sva Vaša pitanja, sugestije ili nejasnoće možete nam uputiti na:

Call Centar  025/51-500-505  radnim danima od 8:00 do 15:00 i subotom od 7:30 do 14:00

e-mail adresu: shop@sinagoga.co.rs

Na sva Vaša pitanja biće odgovoreno brzo i profesionalno.

 

      12. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Sinagoga doo ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran kupcu:

Za pravilno ili nepravilno korišćenje portala http://shop.sinagoga.co.rs.

Za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem portala, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na portalu ili onih koji su na bilo koji način povezane sa Web portalom.

Za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada portala, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi funkcionisanja Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjka radne snage, naredbe državnih ili drugiih organa, elementarne nepogode.

Za kašnjenje isporuke kada su je objektivne okolnosti prouzrokovale, a proističu iz prethodno rečenog, kao i zbog iznenadnih i sa strane Sinagoga ničim izazvanih prepreka ( saobraćajni udes na putu, iznenadne mere državnih organa, situacija izazvana nevremenom ili elementarnim nepogodama).

Sve informacije dostupne na Sinagoga Web portalu za naručivanje, isključivo su namenjene licu koje ih čita, upoznaje se sa njima i daje svoju saglasnost na registraciju. Ove informacije se ne smeju koristiti u komercijalne svrhe u korist trećih lica, niti je dozvoljeno da se neovlašćeno distribuiraju trećim licima.

Za eventualne greške, nejasnoće i nepravilnosti objavljene na portalu http://shop.sinagoga.co.rs ,Sinagoga doo ne snosi odgovornost.

Informacije dostupne na Web portalu ne smeju se smatrati osnovom za donošenje jednostranih ocena o odstupanju od sopstvenih očekivanja i opredeljenja.

Registracijom i prihvatanjem uslova poslovanja sa nama u http://shop.sinagoga.co.rs, iskazali ste zapravo saglasnost da Sinagoga doo, nećete smatrati odgovornima za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na stranicama Web portala.

Sinagoga doo  ne garantuje da će Web portal uvek biti dostupan i raspoloživ, te da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ovog Web portala na svoju sopstvenu odgovornost.

Privredni subjekti čija je delatnost medijska, biće odgovorni za štetu koju mogu naneti neovlašćenim korišćenjem informacija.

Sinagoga doo zadržava pravo da od takvih subjekta traži naknadu štete koja će biti utvrđena po odredbama Zakona o obligacionim odnosima koji je važeći na području Republike Srbije.

Učesnici koji koriste portal za naručivanje  http://shop.sinagoga.co.rs, prihvataju da obeštete Sinagoga doo za potraživanja koja istakne prema njima, bilo da su u kategoriji troškova, tržišne materijalne štete, nematerijalne štete ili odgovornosti zbog nesavesnog korišćenja materijala sa portala, uključujući i bilo kakvu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu bez obzira da li je ista prouzrokovana namerno ili ne.

Eventualne neusaglašenosti, interesne strane moraju prvo pokušati da reše dogovorom  i sporazumno. Ukoliko to ne postignu, nadležan je sud u Somboru.

 

     13.  USLUGE TREĆIM LICIMA

 

Usluge koje Vam pruža shop.sinagoga servis ne podrazumevaju postojanje troškova za računarsku opremu i usluge provajdera za pristup Sinagoga doo portalu za naručivanje. Sinagoga doo nije odgovoran za telefonske ili bilo koje druge troškove do kojih može doći u ovakvom pristupu.

Napominjemo da Web portal http://shop.sinagoga.co.rs upotrebljavate isključivo na sopstveni rizik. Sinagoga doo  ne garantuje za poslovne odnose koje imate sa trećom stranom i ne može se smatrati odgovornim i preuzeti odgovornost za direktne ili indirektne štete koje možete pretrpeti korišćenjem usluga mrežnih stranica, portala (servera), programskih paketa (softvera) i Interneta.

      14.  POMOĆ

Različite vrste pomoći pri korišćenju Sinagoga portala za naručivanje http://shop.sinagoga.co.rs, ocenjujemo da će Vam biti od koristi.

Želimo da Vas posavetujemo da nam se obratite pozviom na Call Centar 025/51-500-505 radnim danima od 8:00 do 15:00 i subotom od 7:30 do 14:00  ili slanjem poruka na mail adresu: shop@sinagoga.co.rs

Takođe, i na ovom mestu i ovom prilikom, molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka elektronskom poštom može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi.

Svaka poruka primljena elektronskom poštom smatraće se nepoverljivom i u skladu sa tim Sinagoga doo ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka. S druge strane, Vaše poruke upućene nama upotrebljavaćemo, raspolagati njima i distribuirati ih samo našim službenim licima koji su uključeni u kompletnu uslugu shop.sinagoga servisa.

 

    15.  FOTOGRAFIJE

Fotografije na Sinagoga portalu za naručivanje http://shop.sinagoga.co.rs su ilustrativne prirode i neke fotografije mogu odstupati od stvarnog izgleda artikala iz tehničkih razloga i nemogućnosti prikaza izgleda u prostoru iz svih uglova.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sadržaj Web portala http://shop.sinagoga.co.rs zaštićen je i Sinagoga doo ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korišćenje. Slike i tekstovi prikazani na Web portalu ne smeju se kopirati i koristiti u drugim publikacijama, pisanim ili elektronskim, osim uz izričito odobrenje Sinagoge doo.

Korišćenjem materijala sa Sinagoga Web portala za naručivanje, svi korisnici obavezuju se da se u potpunosti pridržavaju ovde utvrđenih ograničenja, uslova i zahteva.

16. NACIN IZJAVLJIVANJA I RESAVANJA REKLAMACIJA

REKLAMACIJA SE IZJAVLJUJE EMAILOM, SMS, ILI LICNO STAPARSKI PUT bb. SOMBOR

Garantni rok počinje da teče od trenutka kupovine od strane prvog krajnjeg korisnika. Trajanje garancije je naznačeno na prvoj stranici garantnog lista. Garancija važi na teritoriji Republike Srbije, na lokacijama, sabirnim centrima, ovlašćenim servisima i sedištu davaoca garancije.

Pravo na reklamaciju od dana preuzimanja SITNOG KUCNOG APARATA.

REKLAMACIJA SE IZJAVLJUJE ELEKTRONSKI ILI LICNO, STAPARSKI PUT bb  UZ OVERENI GARANTNI LIST I FISKALNI RACUN.

ROK ZA POVRAT SITNIH KUCANSKIH APARATA JE 14 DANA OD DANA PREUZIMANJA ISTOG.

 

 Copyright © 2015-2023. Sinagoga d.o.o. Sva prava zadržana.